diumenge, 21 d’octubre de 2007

El País posa l'accent a la "i"

El País ha estrenat avui disseny i s'ha presentat davant els lectors de la mateixa manera que ho va fer uns dies La Vanguardia: com un diari renovat, “diferent però igual”. La consigna és netejar gràficament la cara, però fer-ho sense que el client de tota la vida s'hi perdi. Els números de la OJD obliguen a mimar la fidelitat i és mal assumpte haver de llegir un diari amb GPS.


Dues de les novetats apareixen a la capçalera. El País ha deixat de ser el “Diario independiente de la mañana” per convertir-se en “El periódico global en español”. Tota una declaració de principis amb la que Prisa subratlla la seva mirada internacional cap al mercat hispà.


El segon dels canvis afecta al logotip. Després de 31 anys sense fer-ho, El País posa per primera vegada l'accent damunt la lletra “i”. Quan es va crear el diari, el dissenyadors Reinhard Gäde i Julio Alonso van optar per prescindir de l'accent a la capçalera degut, segons expliquen, a raons tècniques:


"Las modernas fotocomponedoras, de fabricación norteamericana, carecían de mayúsculas acentuadas, y no tenía sentido poner acento en la cabecera cuando los textos que en el resto del periódico se escribieran todo de mayúsculas tendrían que ir sin él. No éramos los únicos. El resto de los periódicos, con tecnología más atrasada, estaban en las mismas. Era una situación que se arrastraba desde la implantación de la linotipia, máquina inventada por el alemán Mergenthaler a finales del siglo XIX. Hasta tal extremo que más de una generación de aquella época fue educada en la idea de que las mayúsculas no se acentuaban".


El tema va provocar una certa discussió, tota vegada que la normativa de la Real Academia obliga a posar accent a les paraules escrites en majúscules.


En tot cas, el Llibre d'Estil d'El País ha justificat la manca d'accent atribuint-ho a una “llicència gràfica”:


"Como licencia gráfica, la cabecera de EL PAÍS y las de sus suplementos no llevarán acento ortográfico cuando vayan compuestas por el tipo de letra utilizado para la marca registrada -la Claredon Medium-, pero sí en los demás casos"


Ara però, amb el conseller delegat del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián assegut entre els membres de la Real Academia, la normativa era d'obligat compliment.


Telefónica, mentrestant, segueix sense posar l'accent al seu logotip, però si el tema preocupa als acadèmics, tenen la solució al seu abast: només han d'obrir les portes de la docta institució al president de la companyia Cesar Alierta i problema resolt.