dimarts, 15 d’octubre de 2013

La txeca de Telefónica


D'acord, les companyies telefòniques tenen fama a l'estat espanyol de tractar malament als seus clients oferint-los uns serveis cars i deficients d'internet i de telefonia mòbil, però fins ara no s'havia descobert que disposessin fins i tot de centres de detenció i tortura (txeques) per atendre a la clientela com es mereix...